Chris Kokke Architect

Chris Kokke Architect is gevestigd in Cuijk.

Er wordt gewerkt aan zéér diverse projecten:
van stedenbouwkundige ontwerpen tot utiliteitsgebouwen, seriematige woningbouw, individuele woningen en verbouwingen.
Dit met liefde voor het vak en ons altijd bewust van de omgeving.

De toekomst van het bouwen ligt in een eigentijdse, individuele en vooral energie- en grondstoffenbesparende architectuur.

Chris Kokke Architect